Specialmaskiner
HN TEKNIK A'S tilbyder kundespecifikke løsninger inden for projektering, fremstilling, montage og indkøring af specialmaskiner og -anlæg til bl.a. procesindustrien - til bearbejdning og håndtering af f.eks. maskindele, bygningskomponenter, autodele, tekstiler, plast og meget andet. medicinalindustrien - til håndtering af produkter som tabletter, pulver, æsker, dunke, poser m.v. levnedsmiddelindustrien - til håndtering af fødevarer og tilknyttede produkter f.eks. mel, kager, tyggegummi, flasker, æsker m.v.
 

HN TEKNIK's omfattende dokumentation for CE mærkning af specialmaskiner sikrer, at vore produkter opfylder EU-kravene med hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Service og under leverandørarbejde  
HN TEKNIK A/S udfører endvidere vedligeholdelse af produktionsmidler for service og produktionsvirksomheder. Endelig udfører HN TEKNIK A/S som underleverandør smedearbejde, maskinarbejde og montage.